Tag: Продажби

Как да контролираме емоциите в продажбите и мениджмънта

13 April 2019   •      •   no comments   
Как да контролираме емоциите в продажбите и мениджмънта

Семинар за това КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ ЕМОЦИИТЕ В ПРОДАЖБИТЕ И МЕНИДЖМЪНТА

Скъпи приятели,

 • Страхувате ли се да се обаждате на потенциални клиенти?

 • Страхувате ли се от негативните реакции на вашите клиенти?

 • Клиентите намират ли ви за агресивен търговец?

 • Отказват ли вашата помощ и комуникация?

 • Изморени ли сте от неразбирането, което получавате от екипа си?

 • Образуват ли ви се нерви от лоша комуникация?

 • Губите ли време, докато се опитвате да се справите с комуникационните канали?

 • Имате ли проблеми да изслушвате или да бъдете изслушани от другата страна?

 • Съществуват ли конфликти в екипа или с клиенти?

 • Знаете ли как да се справите с негативните емоции около Вас?

 • Можете ли да как да контролирате Вашите собствени емоции?

 • Разпознавате ли човека зад маската или се случва да сте неприятно изненадан?

Нещо може да се направи! Запишете се СЕГА!

Програма:

 – Въведение

– Упражнение за присъствие – основна предпоставка, за да не реагираме докато комуникираме и ръководим

– Разбиране – какво представлява истинското разбиране

– Тайните на добрата комуникация

– Емоции в продажбите и в мениджмънта:

–  Kак да разпознаваме различните емоции

–  Kак да разпознаваме човека, който седи „зад маската“, която носи

–  Kакво да направим, за да не се влияем от негативни и вампирски емоции

–  Kак да помагаме на хората, с които комуникираме, да подобрят своята емоция

–  Kомуникация в правилната емоция в продажбите

–  Въпроси и отговори

Дата: 13.04.2019г

Продължителност: от 10 до 18 часа (с две кафе паузи и почивка за обяд)

Място: гр. Шумен, хотел Шумен

Цена: 290лв без ДДС (отстъпка 10% за втори и трети участник от една фирма, 15% за четвърти и всеки следващ)

Отсъпка за ранно записване до 05.04.2019г – 250лв без ДДС

За по-дългосрочни резултати съветваме да има поне по двама души от една фирма

 

Обучител: Марк Де Турк**

Марк Де Турк е известен международен обучител и коуч с повече от 22 години опит. Водил е семинари за топ-мениджъри и лидери в цяла Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Помогнал е на над 1000 фирми да подобрят своята работа, така че мениджърите да бъдат по-свободни и служителите да работят по-ефективно.

* Участниците в целодневния семинар получават сертификат за успешно преминат курс по „Контрол на емоциите в мениджмънта и продажбите” по стандарт на Модел на Административно Ноу-Хау и Хъбърд Мениджмънт Система, по които работят над 120 000 компании в цял свят (най-големите от които Cisco Systems, HP, Toyota, Nissan, Asseptica, IMS и други).
** С цел двойно въздействие всички обучения на ИДЕАс се водят на български и английски език
*** Семинарът е изцяло практически насочен и още на следващия ден можете да започнете да прилагате получените инструменти, за това съветваме да има поне по двама души от една фирма.

Организатори: IDEAs Free Boss и Ваня Кожухарова

ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛИРАЙТЕ ЕМОЦИИТЕ В ПРОДАЖБИТЕ И МЕНИДЖМЪНТА!

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА СЕМИНАРА СЕГА!

 1. задължително поле
 2. задължително поле
 3. задължително поле
 4. задължително поле
 5. задължително поле
 6. задължително поле
 7. задължително поле
 8. задължително поле
 9. задължително поле
 

 

MASTER ACADEMY “EFFECTIVE SALES”

15 February 2019   •      •   no comments   
MASTER ACADEMY “EFFECTIVE SALES”

MASTER ACADEMY “EFFECTIVE SALES”

Hello friends!

Due to the great interest in the first Academy Master’s Edition,  we decided to organize a series of training sessions related to recruitment, motivation, management of sales teams, sales growth and expansion. We have prepared a complete system of tools and techniques to build a strong team of people, confident about yourself and the product/service you represent on the competitive market.

We all know that the more the sales one company makes, the stronger and the more stable it is. So we have developed the new master academy in three basic modules to get the right tools to ensure a steady expansion – both sales and your organization.

 

Module 1: “The Three Secrets of the Best Merchants in the World” will be held on February 15, 2019, and will provide the following basic tools vital to EVERYONE who sells:

 • Conviction – in a highly competitive market, personal conviction is what makes the difference in selling. We will help each participant to see what his personal power is and how to use it for his own benefit.

 • Emotions – almost every salesperson has a problem with the emotions of a client or a prospect. Whether he will be an angry customer or someone who says he will buy and no longer calls. All these issues are related to emotions, so we’ll look at the main emotions that can negatively impact the sales process and how to deal with them.

 • Techniques – clear steps that if you follow, you will sell with confidence.

Find more information about the program HERE

 

Module 2: “How to create a super-power sales team” will be held on March 1, 2019, and will provide the main tools through which:

 • Hire the right people for your sales team – results-oriented ones.

 • Ways to create self-motivation in each of your salespeople so they can maintain their speed and willingness to work

 • How to properly manage your sales team so your people can grow and grow

Find more information about the program HERE

 

Module 3: “9 Secrets of Growing Sales” will be held on March 15, 2019, and will give you the key to success and long-term growth. We will basically talk about:

 • Precise steps (formulas) to turn any downward result into ascending, an uptrend

 • Formulas to boost every growing result, to bring it even higher

 • Specific measures (formulas) to ensure your company’s long-term survival and development

Find more information about the program HERE

The special price for the three modules is 385 BGN without VAT and is valid until 13th of March, 2019

.* The participants will receive a certificate for having completed the course on ” Master academy”, which follows the standard of  Model of Administrative Know-How and Hubbard Management System, which are used in more than 120 000 companies worldwide.

*For double impact, we will conduct the seminar in Bulgarian and English languages.

We warn you that this Master Class is not for people with weak nerves. It is only for the bravest of you who are serious in their intention to reach new heights in sales!

ЗSUBSCRIBE NOW!

(if you have the courage)

 1. (required)
 2. (valid email required)
 3. (required)
 4. (required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. (required)
 8. (required)
 

© 2018 Business training and coaching from IDEAs FreeBoss – Consulting, training, coaching on management, effective organization and strategic sales.
*
*Ladies and gentlemen, please note that when you submit the registration form to participate in seminars organized by Ideas Bulgaria, we rely on your correctness, therefore cancellations are accepted up to 10 days before training, otherwise you need to pay the fee of 30% from the seminar cost.
**We inform you that when you submit the registration form, the system automatically registers you to receive our newsletter.
*** More information about how we store and process your personal information you can find here: http://freeboss.bg/gdpr/

An Important Factor For Success In Sales

30 July 2018   •   Newsletter   •   no comments   
An Important Factor For Success In Sales

Blurred or clear is your “ice-cream” when you sell?

You better know the 3 balls of “sales ice-cream”, especially the ball that represents you

Imagine that what you sell to the client is ice-cream, ice-cream of 3 balls. The first ball is what YOU give to the client. The second ball is what your product or service gives to the client. The last ball is what your company gives to the client.

Now imagine that the ball product/service is a constant and all competitors sell the same without any difference. The only thing that changes is what YOU personally give to the client. Is it difficult to think? Yes, it is. But this is very important question. In a world where products and companies do not differ greatly from one another to customers, YOU are the ones who can make things different. read more

7 strategic tools to big sales success

14 July 2017   •      •   no comments   
7 strategic tools to big sales success

7 strategic tools for big sales success

 

Workshop on how to win customer’s heart

 

Dear friends,

 • Do you have difficulties increasing your profit?

 • Do you want enough loyal clients or do you want more?

 • Are your sales people somehow afraid to contact potential clients?  

 • Do they have the needed skills to create interest in the potential clients?  

 • Do they sell with trust? Or are often called “too agressive”?

 • Do they know how to handle difficult clients, objection or when faced with difficulties directly “take their pans off”?

SOMETHING CAN BE DONE ABOUT IT!

SUBSCRIBE TO THE PRACTICAL, APPLICABLE, POSITIVE AND INTERACTIVE SEMINAR FOR SALES SKILLS! 

 

Here is some preview of the training:

As result you will know:

 • How to easily, with no effort, achieve the desired sales results

 • How to be prepared for the competative market

 • How to really understand the client’s needs

 • How to establish trust with clients- existing and potential

When: 14.07.2017г (Friday) from 10h till 18h

Where: Suite hotel Sofia 

Price: 150 euro VAT excluded

Special price until 10.07.2017г- 120 euro VAT excluded

 

For more information and for subscribing +359 2 9623984

 

Program:

 • Exercise to be in present time

 • Conviction in sales

 • How to correctly position yourself and your company

 • Using emotions as a key success in sales

 • Using the correct emotions in negotiations in order to make the people act

 • How to give over your ideas to other people as to achieve agreement and good will

 • What is the role of the emotions in marketing and sales and how to overcome barriers and achieve results;

 • Four exact steps for sales with trust:

                А.Contact;

                B. Handle the objections using “the deadly quartet” in sales

                C. Finding the ruins and/or the buttons of the person

                D. Giving solutions

 • Finding out if objection is false or real

 • Handling real objection:

          „Camping technique”

          „Shut up and close the deal”

          „You can be right”

 • Admiration 

 

®.*All the attendees will receive certificate for successful completion of the workshop “Strategic sales skill”based on the Model of Administrative Know-How and Hubbbard Management System

Trainer: Marc De Turck*

 

марк_де_турк, идеас_българия, как_да_увелича_продажбите

Marc De Turck is an international trainer and coach with more than 22 years of experience. He has held seminars for top executives and leaders across Europe, Asia, North and South America. He has helped over 800 companies to improve their organization, sales and marketing strategy so managers are more free and employees can work more efficiently.

BECOME THE BEST SALES PERSON IN YOUR COMPANY!

SUBSCRIBE NOW!

 1. (required)
 2. (valid email required)
 3. (required)
 4. (required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. (required)
 8. (required)
 

© 2011 Business trainings from IDEAs FreeBoss Intl.- consulting, training in management, effective organization and strategic sales. 
*Ladies and gentlemen, please note that when submitting the registration form to participate in seminars organized by Ideas Bulgaria, we rely on your correctness. Cancellations are accepted up to 10 days before training otherwise the fee of 30% from the seminar cost is paid.